Ministerio de Danza Videos
Pentecostes unido 2009 Ministerio de Danza y BanderasEscuela de Danza preparando y capacitando Adoradores
Escuela de Danza CRISTIANA FORMANDO ADORADORES